Jag vill hylla den enorma vänlighet som finns inom dagkirurgins väggar i form av kirurg Gunnar Pettersson och hela hans team. Jag vet att man är i beroendeställning när man ligger där i sängen och väntar på operation. 

Det bemötande och den vänlighet som jag fick uppleva var fantastisk. Den är en bristvara ute i samhället, mycket på grund av sociala mediers möjlighet att gömma sig bakom en skärm. Sprida hot och hat när man tycker att saker är fel eller att människor ser annorlunda ut. 

Coronautbrottet kommer förmodligen i bästa fall att ställa västvärldens befolkning på ruta ett när det gäller ekonomi och övrig livsstil, efter att vi i decennier levt i överljudsfart. 

Jag hoppas att vi alla hittar en mer vänlig och smartare livsstil när coronasmittan så småningom lagt sig.