"Inför gratis sommarlovsresor igen"

12 juni 2019 08:58

”Den blomstertid nu kommer….”

Snart är det åter sommarlov för våra skolungdomar. Men det blir inte som förra sommaren.

Förra sommaren utmärkte sig med en avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar från årskurs 6 till och med årskurs 2 i gymnasiet. Och även avgiftsfria färdtjänstresor för färdtjänstberättigade ungdomar i samma ålder i Norrbotten efter ett V-initiativ i regionen.

Pengar till en avgiftsfri kollektivtrafik var det V som förhandlade fram med den dåvarande regeringen inför förra sommaren.

Nu i år är skolungdomarna svikna. KD och M-budget som riksdagen röstade igenom med stöd av SD innehöll inga pengar till detta i år! Inte heller har S och Mp försökt få med sig C och L om att behålla det ekonomiska stödet till regioner och kommuner för att kunna erbjuda avgiftsfria sommarlovsresor.

Ett stöd som förra sommaren gjorde Norrbotten lite jämlikare och lite rundare.

Ett stöd i klimatpolitiken, men också en reform för unga i familjer med låga inkomster, som nu är borta!

Kravet på regering och riksdag är därför:

Återinför stödet till avgiftsfria sommarlovsresor!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Glenn Berggård (v) Oppositionsråd Region Norrbotten