Insändare Än en gång orsakar ekonomin stora rubriker: Nödvändigheten för Landstinget/regionen att överväga personalminskningar inom vården, då det behövs sparas 700 miljoner i budgeten de närmaste åren.

Men är det då ingen som reflekterar över att ett par hundra miljoner årligen budgeteras för ”icke-vård” så som näringslivsstöd, kommunikationer (flyg- och vägtrafik, upphanfling av trafiklösningar), konstinköp, bidrag till kulturen samt fastighetsprojekt.

Dessa miljoner kunde balansera budgeten på ett par år om något parti vågade se sanningen vid budgetarbetet och förslå de uppenbara lösningarna:

Stryk allt som icke är direkt vård-och patientbehovs-relaterat.