Har man skumläst eller inte förstått?

21 augusti 2019 16:16

Ledaren som insändarskribenterna refererar till skulle jag anse besvarar de frågor som Ann-Christine ställer. Men för att vara extra tydlig: ledartexten kritiserar Anders Lundkvist, och tesen är att han kommer undan till stor del på grund av att André Bengtsson fick diskussionen att handla om partikulturen istället för målerifirmor med kollektivavtal.

.

Detta är ett svar direkt på Insändarna: "Avlagda löften bör försvaras" av Anne-Christine Esberg (SD) och "Ja, Kata vem tar lättvindigt på vad?" av Agnes Szögi (S) och Maria Truedsson (S), Två stolta och engagerade S-röster i Piteå

.

Den enda slutsats som går att dra är således att insändarskribenten antingen skumläst eller inte förstått ledaren, varpå resultatet blir en insändare jag aldrig skulle välja ordet ”patetisk” för att beskriva.

Agnes och Maria besvarar kanske också Anne-Christine när de i sin insändare menar att jag är för hård mot Lundkvist och att jag borde lyfta blicken från det lokala.

Om jag förstår andemeningen i deras text rätt, så är kritik mot Anders Lundkvists val av målare småpotatis eftersom arbetsmarknaden är global. Detta tycker jag också att ledaren besvarar, och jag tillägger gärna att Lundkvists trovärdighet i just näringsfrågor får sig en törn när han ansvarar för dessa frågor, säger sig brinna för ett blomstrande näringsliv, men inte visar någon ambition att som konsument välja de företag som sköter sig. Det blir väldigt konstigt.

Slutligen är det intressant att en och samma text kan vara mål för båda dessa insändare.

Kata Nilsson

Politisk redaktör Piteå-Tidningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kata Nilsson, Politisk redaktör Piteå-Tidningen