Förstör inte detta fina 1600-talstorg

14 maj 2019 11:08

Då Wallstén målade om det fina huset där Hanséns konditori finns, och gjorde detta på ett mycket fint sätt utan att förstöra det historiska och estetiska, så blev det ett himla liv från kommunens sida och diskussion om kulören.

Tidigare har det också ansetts så viktigt att bevara torgets utseende eftersom det är ett av endast två bevarade 1600-talstorg. Det andra finns i Uppsala. På Piteå museums hemsida anges att Rådhustorget och Storgatan intill i dag skyddas som riksintressen för kulturmiljövården. Norrbottens museum skriver också på sin hemsida om detta historiska gamla torg.

Det har under åren utretts, skrivits och diskuterats vad man ska göra för att få mera liv på Rådhustorget, med exempelvis torghandel och kaféer.

Nu har det riktigt spårat ur med förändringstanken av torget. Det ska göras fontäner, läggas moderna material på torget/gatan och byggas avsatser.

Med andra ord helt förstöra detta historiska torg, så att Uppsala nu får bli den enda staden i Sverige som har kvar sitt mycket gamla torg av denna typ. Sen kan ju Piteås politiker, stadsutvecklare och stadsarkitekter skryta med att vi i Piteå har minsann satsat en otrolig massa pengar på att göra oss av med ett kulturhistoriskt bevarandevärt torg.

Satsa hellre pengar och energi på att få butiker och kafeér att utvecklas på torget, så kommer besökarna att öka. Det är ju en bra uppgift för stadsutvecklare och näringslivsutvecklare som Piteå kommun har. Och kostar inte en bråkdel så mycket.

Blås av hela detta förslag med denna stora förändring, eller rättare sagt, förstöring! För att Piteå blir 400 år så behöver vi inte förstöra kulturhistoria, utan snarare ta tillvara den.

Jag lovar er, det går minst lika bra att fira 400 år med ett bevarat torg där man ordnar trevliga aktiviteter för kommunmedborgare och turister och andra inbjudna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ung man som hellre fikar på gamla bevarade torget