Med anledning av; artiklar och insändare om epatraktorer och trafik den senaste tiden.

PT har i fredagens (20/8) tidning tre helsidor angående debatten kring Epor i Piteå. Tre helsidor, det är ju verkligen att ta i! Kan det bero på nyhetstorka ...?

Nåväl, visst ska ungdomar få ge sin syn på saken. Allt annat vore ju fel. De ska ju så småningom själva sitta som förare i ”vanliga” personbilar, lastbilar med mera och kanske då få en annan syn på epa-trafiken.

Det går inte att negligera, det finns epaförare som rent av jä..las med bilister av andra fordonsklasser. Jag tror därför också att PT:s reportage kan få effekten att det retar upp bilister ännu mer.

Jag har själv flertalet gånger hamnat bakom epor efter Timmerleden, ibland 3 -4 i tät kolonn som kört i retsamma 25 kilometers fart, och läst om organiserade tåg av epor som luskört över Bergsviksbron. Dessutom i rusningstrafiken vid 16–17-tiden. Laglydig fart, men nog är det att jäklas!

Kan vara en och samma klick av förare som sysslar med detta, men givetvis så skapar det irritation och ilska mot hela kollektivet. Att då också Piteå är ett ”rövhål” ur trafiksynpunkt, gör ju inte saken bättre.

Givetvis ska eporna få finnas kvar, så länge lagarna tillåter det. Men de ungdomar som sköter sig perfekt, kan ju försöka förmå de som missköter sig att inte dra till sig folks irritation och ilska mot alla epaförare. Jag är också övertygad om att de skötsamma vet vilka de som missköter sig är.