Coronaviruset sprider sig över världen och få branscher lämnas oberörda. Vissa tvingas jobba hemifrån och andra riskerar att varslas på grund av att arbetstillfällen blir färre ju mindre människor rör sig i samhället. När folk slutar resa, besöka köpcentrum och undviker stora folkmassor är det givet att de som arbetar inom dessa områden inte kommer att ha lika mycket att göra. 

Trygghet vid sjukdom och arbetslöshet är något som vi fackliga medlemmar i Sverige kämpat för under en lång tid och vi har kommit ganska långt. Genom politiken har vi fått igenom socialförsäkringar som gett oss en god grund och på dem har vi sedan kunnat bygga vidare med kollektivavtals- och medlemsförsäkringar. Detta gör att vi har råd att leva även när vi blir sjuka och tvingas stanna hemma eller när lågkonjunkturen slår till och vi blir arbetslösa.

Med all rätt jublade också facken när regeringen meddelade att karensavdraget tillfälligt avskaffas. Karensavdraget är oavsett tid problematiskt då det bidrar till att sjuka människor går till jobbet och smittar sina kollegor. Olyckligtvis är inte det slopade karensavdraget nog i branscher där anställda jagar timmar. Inom handeln är godtyckliga och otrygga anställningar utbredda. I en bransch som detaljhandeln där endast tre av tio har en fast heltidsanställning är anställda beroende av fler timmar än de som står på anställningsavtalen. Den som är sjukanmäld kommer inte längre bli inringd på fler timmar, och inte heller få någon sjuklön för de timmar de missar. Detta oavsett om karensavdraget slopas eller ej. 

För dem kan en minskning av lönen bli betydligt större än vad ett karensavdrag hade inneburit för de med en heltidstjänst. Vid sjukdom får butiksanställda alltså välja mellan att stanna hemma och bli av med en stor del av sin inkomst eller att gå till jobbet och riskera att smitta kollegor och kunder. 

I dessa tider är det fackliga arbetet viktigare än vanligt. Konsekvenserna av Covid-19 går inte att hantera eller skydda sig mot ensam, det krävs att vi är organiserade för att bli en stark röst mot otrygga anställningar. Det kan behövas ett fackligt medlemskap för att hävda sina rättigheter. Du kan inte på egen hand förhandla till dig anställningstrygghet när arbetsgivare tvingas varsla personal på grund av att kundunderlaget sjunker eller att varor inte kommer in till butikerna.

Det blir nu extra tydligt hur viktigt det är att vi kämpar för att trygga anställningar ska vara norm på arbetsmarknaden, hur viktigt det är med facklig kamp för starka socialförsäkringssystem och hur viktigt det är med kollektivavtal. Tillsammans blir vår röst stark nog att göra skillnad.