"EU-debatten behöver nyanseras"

22 maj 2019 09:55

I den EU-politiska debatten hyllas ofta EU:s positiva sidor medan de allt fler negativa sidorna får stå i skymundan. Ungsvenskarna menar därför att EU-debatten behöver nyanseras.

Vi måste belysa att svenska företag (och Sverige) självklart gagnas av den inre marknaden och EU:s handelspolitik, samt att det är bra att EU kan samverka kring gränsöverskridande brottslighet och klimatutmaningarna. Samtidigt måste vi dock vara ärliga och säga att EU gör markant mer än så idag och det finns mycket som vi ungdomar kan och bör kritisera.

Till exempel tar EU:s maktfullkomlighet sig ständigt an olika skepnader.

Nu senast i form av Copyrightdirektivet innehållandes både länkskatt och uppladdningsfilter som i praktiken riskerar att begränsa vår yttrandefrihet i allmänhet och våra memes i synnerhet.

Utöver det har EU fattat beslut om att tvinga streamingtjänster likt Netflix och HBO att kvotera in 30 procent lokalt producerat material. Rimligt? Nej, i slutändan blir det vi ungdomar som drabbas när det är EU:s och inte våra preferenser som tillåts styra marknaden.

Vi menar därför att vi måste tillåta oss att inse vad EU har kommit att utvecklas till. När EU-kritiska krafter dessutom är på frammarsch runt om inom unionen borde även de mest EU-positiva politikerna rannsaka sig själva och inse att det gått för långt.

EU har frossat i sig medlemsstaternas beslutandemakt och skattemedel och måste idag bantas drastiskt både för den egna hälsans skull och för dess närstående i form av medlemsstaterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Andersson (SD) Nationell talesperson Ungsvenskarna Kandidat #10 till Europaparlamentet Isabella Eliasson (SD) Kontaktperson Ungsvenskarna Norrland