Debatt: Schysst snack i omklädningsrummet

Säg ifrån; på åskådarplats, när du hejar på ditt barn eller när du hör ungdomar prata med varandra. Först när vi alla aktivt tar ansvar kan vi skapa en inkluderande och jämställd idrott för alla.

7 mars 2018 16:02

Jävla bög. Hora. Sluta spela som en kärring. Många är vi som har hört orden. Kanske reagerat, men ändå ignorerat. Omklädningsrummets kultur och jargong är och har länge varit en del av idrottens vardag. Ofta en kvinnoförnedrande och homofob miljö, där du som kille varken förväntas gråta eller prata om känslor.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år, så har mycket hänt för jämställdheten såväl i samhället som inom idrotten. Och även om det går långsamt förflyttar vi oss sakta men säkert åt rätt håll.

På Riksidrottsmötet i maj 2017 tog stämman beslut om tydliga jämställdhetsmål för att få en idrott som är öppen och välkomnande för alla. ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott” är också en av de viktigaste frågorna i idrottsrörelsens pågående strategiarbete. Det är tydligt att jämställdhet inte bara är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling utan en överlevnadsfråga för framtiden.

En inkluderade verksamhet, utan begränsande normer, kommer helt enkelt att attrahera fler att vara med.

Idrottsrörelsen arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande idrott över hela landet med fokus på att förändra inom idrottens olika rum. Vi riktar strålkastarljuset mot oss själva i styrelserummet, träningen, omklädningsrummet, tävlingen, åskådarplatsen och föreningslokalen. Det sker bland annat genom informationsspridning, kunskapshöjning och utbildningsinsatser.

Ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Locker Room Talk har startats upp för att ge ytterligare stöd till föreningar med att möta unga killar och attityden i omklädningsrummet. Norrbottens Idrottsförbund och 7 andra distriktsförbund deltar i arbetet, där unga förebilder ska utbildas för att prata jämställdhet, hur vi kan sudda ut påhittade regler kring manlighet och skapa schyssta attityder med idrottskillar i åldrarna 10 till 14 år. Unga killar som vi hoppas ska få med sig en förståelse för sin roll för jämställdhet och som vi i framtiden kommer att möta inte bara inom idrotten utan också på arbetsplatser, i ledarroller eller i klacken på idrottsläktaren.

Inom idrotten skapar vi förebilder för tusentals unga och bär ett ansvar i att forma våra aktiva med schyssta, respektfulla värderingar. Därför är det viktigt att vi gör skillnad på riktigt. När vi sitter där svettiga i omklädningsrummet, eller redo för beslut i styrelserummet. När vi träffas av cementerade föreställningar om hur killar och tjejer förväntas att vara. När vi möter strukturer och normer som behöver förändras. Norrbottens Idrottsförbund har startat resan mot en jämställd och inkluderande idrott. Tillsammans med Locker Room Talk förstärks arbetet riktat mot unga killar. Var med och bidra du också. Säg ifrån i vardagen, på åskådarplats när du hejar på ditt barn eller när du hör ungdomar prata med varandra. Först när vi alla tillsammans ser att vi både är en del av kulturen och aktivt tar ansvar för att förändra den kan vi verkligen skapa en inkluderande och jämställd idrott för alla.

Katarina Halvardsson

Distriktsidrottschef Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Jakob Boudin

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Shanga Aziz

ordförande och utbildare Locker Room Talk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Halvardsson, Distriktsidrottschef Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna m.fl