Därför röstar vi den 26 maj

15 maj 2019 09:35

Vi har haft medlemsmöte i Piteå centrala socialdemokratiska förening. Där diskuterades aktuell politik i kommun och region och planering gjordes gällande aktiviteter inför valet till Europaparlamentet. Vi har även tagit fram idéer på hur vi vill utveckla vår föreningsverksamhet.

Vi har fikat och pratat och skrattat!

Varför väljer vi att ägna stor del av vår fritid åt politik och samhällsfrågor i en partiförening?

Jo, för att vi har värderingar och idéer som vi vill ska prägla samhället, för att vi vill påverka utvecklingen och för att vi är beredda att lyssna och ta ansvar för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vi engagerar oss och är med på många möten/aktiviteter där vi exempelvis lyssnar, pratar, skriver, möter människor öga mot öga och på sociala medier. Det görs för att vi ser att det ger resultat och för att vi känner att vi tillsammans gör skillnad samt spelar roll för det leder till att våra idéer förverkligas på olika sätt.

Men vi oroar oss också. För alla hårda ord och elaka kommentarer som förtroendevalda politiker får utstå. Till exempel så ger Piteå-Tidningens kommentarsfält luft åt ett antal individer som spyr galla över allt som politiker står för och ansvar för bara för att någon annan tycker annorlunda.

Sociala medier fylls inte bara av elakheter utan också av hat som inte alltför sällan övergår i hot.

Hat och hot mot de som faktiskt är valda av folket att representera medborgarna.

Hat och hot mot de som tar ansvar.

Hat och hot som oroar, skrämmer och i värsta fall tystar engagerade röster i samhällsdebatten.

Så kan vi inte ha det. Så vill vi inte ha det.

Därför fortsätter vi att träffas. Fikar och pratar och skrattar. Utvecklar idéer och förslag för att bygga ett starkt samhälle. Vi tar ansvar. Även när det är svårt. Vi gör det tillsammans.

Och vi behöver bli fler som gör det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Piteå centrala S-förening