Under sensommaren sattes regnskogen i Amazonas i lågor för att skapa mer marker för köttindustrin, i USA ska man lätta på reglerna för metanutsläpp för att öka oljejättarnas vinstmarginaler, och i Sverige vill Moderaterna slakta miljöbudgeten och kraftigt sänka skatten på bensin och diesel, mitt under brinnande klimatkris.

Samtidigt steg Greta Thunberg i land i New York efter en seglats över Atlanten för att delta på flera viktiga klimatmöten, däribland The Climate Summit i New York. Greta och miljoner andra barn och ungdomar som strejkar för sin framtid varje fredag påminner oss om att det inte är försent. Inte än. Men stora förändringar måste ske nu. 

Sverige har sedan Parisavtalet slöts kommit längre i klimatarbetet än de flesta länder. Vi har arbetat målinriktat på alla nivåer: i kommunerna, i regionerna, nationellt, i EU och internationellt. Nu har 14 tunga svenska branscher tagit fram sina färdplaner mot fossilfrihet tack vare regeringens plattform Fossilfritt Sverige. Vi bevisar att de som säger att vad lilla Sverige gör inte spelar någon roll har fel.

Under klimattoppmötet i New York är det nämligen Sverige som är särskilt ombedda av FN:s generalsekreterare att visa världen att den gröna omställningen är en positiv omställning, inte en börda. Tillsammans med Indien och flera stora företag kommer vi presentera en ny hållbar väg för tung industri som ger arbetstillfällen och varor, utan att skapa utsläpp. Sverige, som har ett mål om att ha utsläppsfria industrier 2045, och hundra procent förnybar elektricitet 2040, har redan tagit viktiga steg. Under klimattoppmötet i New York kommer vi visa den vägen för resten av världen. Vi kommer visa att man, med smart grön politik, investeringar i grön teknik och ett tätt samarbete mellan industrierna, staten och forskningen kan ställa om en hel sektor som t ex stålindustrin från storutsläppare till nollutsläppare.

Man kan bara leda andra genom sitt goda exempel. Att skylla på att andra släpper ut mer är en återvändsgränd som leder mot katastrofen. Miljöpartiet vill visa vägen mot en hållbar grön omställning där alla kan delta och ta världen med sig.

De multinationella storföretagen måste ta ansvar för sina utsläpp och världens länder måste sluta upp bakom Parisavtalet med kraft. För oss gröna handlar det om att ta ansvar för de miljontals människor som drabbas av klimat- och miljöförstöringens konsekvenser och om att återställa naturens balans så även kommande generationer kan leva fulla och trygga liv. Det är en enorm utmaning men vi är övertygade om att det går om vi gör det tillsammans.