I dessa extrema kristider har vi en uppmaning till kommuner och region. Fortsätt med era upphandlingar och investera för framtiden. 

Antalet varsel ökar markant, och pandemin påverkar företagen. Många jobb är i fara – direkt eller indirekt. Framöver kommer det leda till minskade skatteintäkter till offentlig sektor. Allt fler kommuner runt omkring i Sverige försöker nu hjälpa företagen. En del förlänger betalningstider på avgifter inom bland annat VA, sophantering, tillstånd och tillsyn, en del pausar tillsyn- och tillståndsärenden och utomhusserveringar tillåts redan nu för att hjälpa besöksnäringen att överleva. 

Det har aldrig varit så viktigt för företag och jobb som nu!