"Barnen måste försörja familjen"

12 juni 2019 12:14

Närmare 70 procent av familjerna i Gaza lever under livsmedelsbrist. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) har arbetslösheten i Gaza ökat från 44 till 52 procent bara under det senaste året, och fört området till ännu en nivå av fattigdom och utsvältning.

Ett uttryck för den negativa spiralen är ökningen av barnarbete i området.

Enligt den palestinska statistikbyrån (PCBS) är i nuläget ungefär 4 840 barn i åldersgruppen 10-17 år sysselsatta i heltidsarbete i Gaza och ytterligare runt 1 490 arbetar deltid parallellt med skolgången. Vanligast är arbete inom service, restaurang och jordbruk.

Barn är också sysselsatta inom farliga områden som sten- och grushantering, spridande av pesticider och bygg- och rivningsarbeten. De flesta av barnen arbetar 5 timmar per dag för en lön på 270 kronor per månad.

2015 slog Human Rights Watch (HRW) i en rapport larm om barnarbete i olagliga israeliska bosättningar på Västbanken.

Samtliga barn som HRW intervjuade uppgav att de arbetade för att kunna försörja sina familjer. Arbetstiden för barnen, hälften av dem 16 år eller yngre, var enligt rapporten från 05.30 på morgonen fram till eftermiddagen för en lön ner mot hälften av israelisk minimilön – och under högsäsong arbetsdagar upp till 12 timmar eller 60 timmar per vecka.

Totalt har israeliska källor beräknat att omkring 10 000 palestinier är sysselsatta inom bosättarindustrin. Av dem är runt 1.900 barn.

De flesta av barnen arbetar inom bosättningarnas jordbruk, med skörd och paketering av frukt och grönt – oetiska varor som sedan nästlar sig in på EU:s marknad, inklusive den svenska.

Barnen utsätts för kemikalier, vissa förbjudna inom EU, som orsakar illamående, yrsel och hudutslag – och som på längre sikt är kopplade till cancer, neurologiska skador och ofruktsamhet.

De skadar sig på vassa verktyg och tunga maskiner, klättrar på stegar och arbetar i extrema temperaturer. De flesta har ingen tillgång till sjukförsäkring och vägras ersättning för dagar de inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Enligt Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter, som både Israel och Palestina undertecknat, skall barn skyddas från ”ekonomiskt och socialt utnyttjande” och deras deltagande i ”arbete som är skadligt för deras moral eller hälsa, utsätter dem för livsfara eller kan hindra deras normala utveckling” bör göras straffbart enligt lag (Artikel 10).

Barnarbetet i Palestina är en direkt konsekvens av den brutala verklighet som palestinierna lever under. Politiker i vårt land måste äntligen ta sitt ansvar och införa sanktioner och andra påtryckningar för att få Israel att upphöra med ockupationen av Västbanken och blockaden av Gaza. Och som enskilda konsumenter köper vi förstås inte israeliska varor tills Palestina, och dess barn, fått sin frihet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Olofsson