Insändare Jag deltog tillsammans med ett antal regionala företag 2008-2009 i att skapa ett nätverk i syfte att erbjuda vindkraftsleverantörerna till Markbygden regional tillverkning av infrastruktur, tillverkning och montering av med mera.

Då tycktes detta projekt intressant och en potential till många regionala arbetstillfällen. Verkligheten blev en helt annan.

På den tiden fanns det inte så mycket samlad erfarenhet av elproduktion med vindkraft. I dag finns det mycket dåliga exempel på hur vindkraften har förstört natur, miljö och stabilitet i befintliga elsystem i ett antal länder, som Tyskland, Kanada, Australien, Kalifornien med flera länder.

Jag har haft tillfället, efter att ha lyssnat på ett föredrag om Energiewende i Tyskland, att sammanfatta föredraget på svenska “Tysklands Energiewende, ett avskräckande exempel”.(www.klimatsans.se, 2019-06-25). Den gröna energiomvandlingen i Tyskland förespråkades av Tysklands dåvarande förbundskansler Angela Merker.

Men bilder visar exempel på hur förstöringen av natur och miljö drabbat Tyskland.

Det som slog mig var hur hur jakten på att minska utsläppen av CO2 förblindat Tysklands politiker och energimyndigheter så till den grad att inga konsekvensanalyser tycks ha gjorts innan de genomförde Energiewende.

Sammanfattningen av föredraget var följande;

Tyskland hade en gång en stabil elkraftsproduktion och billig elenergi.

Efter att ha spenderat nära 1 000 mijliarder eurohar Tyskland nu fått ett instabilt och en mycket kostsam elproduktion, cirka 0,3 euro/kWh.

Tyskland har förstört sin natur och sin miljö genom ett otal installationer av vind- och solkraftverk, som har fått konsekvenser på fågel- och insektsfauna (>31 000 vindkraftverk har installerats, utnyttjandegraden är < 22 procent, landarean är > 8000 kvadratkilometer. Motsvarande landarea för solkraften är > 400 kvadratkilometer).

Tyskland kommer inte att nå målen om grön fossilfri elproduktion och reduktion av CO2-utsläppen med 80-95 procent eftersom ett antal kol- och gaskraftverk alltid måste vara i drift för att stabilisera frekvensen i elnätet.

Tyskland kommer inte att nå målen utan kärnkraft.

Under 2018 var vindkraftens (3 659 verk, 7,41 TW) bidrag till den svenska elproduktionen av 152.7 TWh endast 16.3 TWh (10.7procent).

I Markbygden har i dag tillstånd getts till 442 av planerade 1100 vindkraftverk.

De stora ingreppen i skogsmiljön resulterar i minskade kolsänkor. Byggande av betongtorn, fundament, vingar av glasfiberarmerad polyester och transporter orsakar stora utsläpp av CO2.

Kommer de utländska ägarna att återställa natur och miljö i Markbygden när vindkraftparken efter sin 25-åriga tekniska livslängd inte längre producerar el?

De svenska politikerna och energimyndigheterna tycks inte heller ha gjort någon konsekvensanalys på hur vindkraftverk påverkar natur och miljö i Sverige.

Svenska politiker och energimyndigheter har mycket att lära av Tysklands dåliga exempel.