Med anledning av: insändaren "Biltraktorerna har tagit över" (27/8).

Nu känner jag att det räcker med klagomål på våra epa-körande ungdomar. A-traktorer har rätt att köra på alla våra vägar och även på bron över Piteälven.

De som kör är lika bra som andra fordonsförare.