Vi kan göra skillnad

5 maj 2015 06:00

Uttalande från LO-distriktet i norra Sveriges årsmöte 2015. I höstens riksdagsval fick ett parti 13 procent av rösterna. Nu visar mätningar att de har parkerat sig på mer än 15 procent. Samtidigt är över 50 miljoner människor på flykt i världen. Undan krig, svält och förföljelse. En bråkdel av dem kommer till Sverige.

Sverige är ett fantastiskt land. Ett land att vara stolta över i så många olika avseenden. Ett land där våra barn har tillgång till fri skola, där vi får en vård i världsklass om vi skulle ha oturen att bli sjuka och där män och kvinnor har samma förutsättningar att förverkliga sig själva.

Samtidigt växer ett annat Sverige fram. Ett Sverige som skrämmer. Ett Sverige där nynazister tågar in och uppträder hotfullt under en föreläsning från en av förintelsens överlevare. Där kommentatorsfälten svämmar över av hot och hat när någon skriver om feminism eller integrationsfrågor. Där journalister som är kritiska hotas med stryk eller våldtäkter. Där kvinnor är extra utsatta.

När började vi irritera oss på de allra fattigaste, allra mest utsatta människorna som sitter och ber om våra pengar utanför mataffärerna? När slutade vi upp med att vara solidariska med människor som flyr för sina liv och började värdera dem i kronor och ören? I spåren av finanskrisen ser vi hur antidemokratiska partier blir allt mer framgångsrika ute i Europa. Vi ser hur nynazistiska och fascistiska partier stadigt ökar och nu har ett stöd de inte haft på många decennier.

Tillsammans måste vi se till att vända utvecklingen i Sverige. En del i det arbetet är att LO och förbunden kommer att fortsätta arbetet med ”Alla kan göra något”. En utbildningsinsats som syftar till att alla förtroendevalda ska ha verktyg och argument för att våga ta debatten. Det är ett arbete vi kommer att behöva intensifiera för att kunna vara en stark antirasistisk kraft ute på arbetsplatserna.

Vi måste från LO:s sida vara extremt tydliga med att det fackliga löftet och rasism aldrig någonsin går att kombinera. LO kommer att fortsätta kampen för alla människors lika värde och rätt med övertygelsen att tillsammans kan vi göra skillnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!