DEBATT / REPLIK Vi inom politiken har känt till att badhuset varit i mycket dåligt skick under flera år men vi har ingenting gjort. Vänsterpartiet har sedan en längre tid haft ståndpunkten att riva och bygga nytt badhus då vi anser att det är en självklarhet att kommunen skall ha ett fungerande badhus. För det första måste det finnas ett badhus för att utöva simundervisning till våra förskole- och skolbarn och för det andra måste det finnas ett badhus då många av våra barn och ungdomar besöker badhuset på fritiden.

.

Med anledning av: Artikeln "Badhuset tvingas stänga".

.

Att vid en tidig ålder lära sig simma är livräddande. Barn som inte lärt sig simma löper betydligt större risk att drunkna och då sker det framförallt sommartid på badstränder. Vi vill inte att barn i denna kommun skall drunkna för att vi inte har ett badhus där de i tidig ålder får lära sig simma och få känna till hur deras kroppar fungerar i vatten.

Vi anser inte att beslut om ett nytt badhus behöver föregås av någon utredning då vi redan vet att skicket är under all kritik, nu är det taket som stoppar möjligheten att hålla det öppet men vi vet också att undersidan är i lika dåligt skick, detta är ingen nyhet.

Vi har lagt förslag om att bygga nytt badhus och då passa på att satsa på ett utomhusbad, vilket skulle inbringa inkomster då det skulle användas hela året, man skulle alltså aldrig behöva sommarstänga badhuset utan nyttja inom- och utomhusbad under sommarmånaderna och inomhusbadet vintertid.

Ett badhus är också en del i satsning på turister i kommunen som vi bör ha som komplement till de satsningar som görs på Kanis vinterid. Älvsbyn ska vara attraktivt att besöka och bo i.

Badhuset nyttjas även till stor del av motionssimmare i alla åldrar, grupper som träffas, badar bastu och umgås. Både bad och gym tillhandahåller friskvård som gör kommunens innevånare friskare.

Att det nu gått så långt som att det blir en akut stängning är väldigt tråkigt, dock ingen direkt överraskning då badhusets skick har varit känt, detta har alltså bara varit en tidfråga om när det skulle ske. Det kan bli tal om att säga upp utbildad personal då det inte finns annat arbete att erbjuda. Vi anser att vi inom kommunen bör ta ansvar för de anställda och säkerställa att de finns kvar i kommunen efter det att ett nytt badhus står på plats, de har en utbildning som är värdefull och det är inte lätt att rekrytera simlärare som har utbildning för att undervisa skolbarn. Vi i kommunen bör ta ansvar och erbjuda de anställda antingen andra arbetsuppgifter eller uppehållslön till dess det nya badhuset står på plats.

Vi i kommunen har dragit ut alldeles för längre på denna fråga om badhuset så vi bör därför också ta ansvar för detta och visa att vi vill satsa på våra barn, ge våra barn kvalificerad simundervisning, visa att vi i kommunen satsar på våra barn och ungdomar och ger dem möjlighet att på fritiden besöka badhus och göra sig välbekanta med vatten. Allt detta räddar liv och visar att vi i kommunen tar ansvar för detta.

Vi bör också visa de anställda på badhuset respekt och hjälpa till att lösa frågan om andra arbetsuppgifter till dess att ett nytt badhus står på plats. Vi bör ställa oss bakom Vinsa som nu fått ta ett drastiskt beslut och som säkerligen inte känns helt lätt med tanke på de konsekvenser detta får.

Kommunen måste satsa på våra barn och ungdomar dessa är trots allt vår framtid.