Psykiska ohälsan ökar

11 februari 2015 06:00

Att vakna på morgonen och känna att dagen har ett syfte, att någon väntar och att få vara en del av ett sammanhang, är viktiga förutsättningar för välbefinnandet och den egna självkänslan. Känslan av att inte tillhöra är skadligt för ungdomar och vi ser också hur den psykiska ohälsan bland unga ökar.

För alltför många unga saknas dock tron på en meningsfull framtid. En ny rapport från LO fastslår att det år 2012 var 117 000 unga mellan 16–25 år som varje morgon vaknade utan att ha varken arbete, praktik eller studieratt gå till. Här i Norrbottens län handlar det om cirka 2 700 individer vilket motsvarar 8,3 procent av de mellan 16–25 år. Många av dem är utanför och saknar sammanhang och forskning visar att ju längre ungdomar står utan arbete eller studier, ju svårare blir det för dem att komma in i just det. Därför är arbetet med att stötta dessa individer brådskande.

Efter åtta år med borgerlig regering har arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer och nödvändiga satsningar på våra unga har uteblivit. I stället har pengarna lagts på breda skattesänkningar och rabatter för att anställa. Gemensamt för unga mellan 20–25 som varken studerar eller arbetar är att närmare hälften av dem saknar gymnasieutbildning.

Slutsatsen att en bra skolgång och en bra utbildning är det viktigaste skyddet vi kan ge unga människor. Vi måste avsätta resurser för tidiga sociala insatser såväl som stödinsatser i skolan. Nödvändigt och brådskande är också införandet av en obligatorisk gymnasieskola så att fler går klart gymnasiet.

En annan angelägen satsning är en utbyggnad av studie- och yrkesvägledning som stärker matchningen mot arbetsmarknaden. Borgarnas arbetsmarknadspolitik som bygger på att lägre skatter och sämre arbetsvillkor ska skapa nya jobb har visat sig fungera dåligt. Jobben skapas inte av politiker. Däremot är det politikens ansvar att skapa förutsättningar för företag att växa genom exempelvis fungerande infrastruktur och utbildningsmöjligheter genom hela livet så att människor kan ta de jobb som växer fram.

Nu vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Misslyckas samhället med att växla in nya generationer i arbetslivet äventyras inte bara produktivitet och skatteintäkter utan också unga individers hälsa och framtidsutsikter. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte. Det är ett åtagande som förpliktar gentemot det viktigaste vi har, unga människor vars framtid är vår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!