Pensionsnivån måste höjas

1 december 2016 13:11

Idag kan en arbetare som arbetat heltid i 45 år få en så låg pension att hen är berättigad bostadstillägg och kanske till och med garantipension. Deltidsarbetande kvinnor är särskilt utsatta för risken av att få en låg pension då hela livsinkomsten räknas.

Det är oacceptabelt att man efter ett helt yrkesliv ska få en sådan låg pension

För att få bostadstillägg kan man inte vara sammanboende eller kanske ha sommarstuga vilket gör att det i praktiken är svårt för många att få bostadstillägg. Detta medför att många får klara sig på pension utan bostadstillägg och då blir den disponibla inkomsten alltför låg.

LO:s pensionsutredning visar att för att få en acceptabel pension i enlighet med 1995 års förutsättningar måste man vänta med att pensionera sig till 67 års ålder.

Många arbetare orkar inte arbeta så länge och då är det viktigt att de får sjukersättning så att de inte behöver ta ut ålderspension. Idag upphör rätten till sjukersättning vid 65 års ålder. Det är därför viktigt att rätten till sjukersättning förlängs till 67 år men det räcker inte. Det måste även bli enklare att få sjukersättning för den som inte orkar arbeta längre.

Det är således arbetslivets villkor som långsiktigt är det viktigaste för att trygga en bra pension för arbetare.

LO-distriktet i Norra Sverige kräver att den sammanlagda pensionsnivån för arbetare ska uppgå till minst 70 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!