Debatt Efter den senaste omgången våld mellan Gaza och Israel efterlyste många vapenvila och eld upphör. Men det finns en viktig skillnad: för Israel kan vapenstillestånd vara acceptabelt, men för palestinierna räcker det inte.

Varje dag så äter sig bosättningar allt längre in på Västbanken och FN:s dystra kalkyl är att Gaza blir obeboeligt inom ett par år. Varje dag fortsätter man leva under israelisk militärockupation. Varje dag oavsett om det avfyras raketer eller ej.

Grundproblemet är detta: Israel styr de facto över nära 7 miljoner judar med fullständiga rättigheter, 2 miljoner andra medborgare och cirka 5 miljoner palestinier utan medborgerliga rättigheter.

Hur ska man kunna ha en etnostat som är exklusivt judisk när man nästan har lika många andra under sin kontroll?

Så länge den frågan inte är löst, så kommer konflikten att fortsätta. En grym lösning skulle kunna vara en ny massiv folkfördrivning av palestinier, likt al-Nakbah. En multietnisk stat med samma rättigheter för alla verkar långt borta, men det är svårt att tänka sig ett annat slut på konflikten.