Meditation, ett verktyg i arbetet för psykisk hälsa

Föreläsaren David Lindh resonerar kring meditation, materiell konsumtion, välstånd och psykisk ohälsa.