Meditation, ett verktyg i arbetet för psykisk hälsa

Föreläsaren David Lindh resonerar kring meditation, materiell konsumtion, välstånd och psykisk ohälsa.

2 juli 2019 10:03

Med intresse lyssnade jag på författaren och överläkaren Anders Hansens sommarprogram i P1 den 25:e juni. Hansen satte fingret på flera frågor som jag funderat över. Den stora ökningen av lättare psykisk ohälsa i samhället och de förhållandevis enkla lösningar i vardagslivet som kan hjälpa individer till ett bättre liv. Att psykisk ohälsa ökar bland stora delar av den yngre befolkningen måste ses som ett allvarligt problem i samhället. Sjukvårdssystemet blir högt belastat och sjukvården skriver ut preparat i tidsbrist vilket sällan hjälper patienterna på djupet. Jag motsätter mig inte de råd som på vetenskapliga rön om visar att fysisk träning, sömn, goda sociala relationer och förnuftigt mobilanvändande är verktyg i vägen mot psykisk hälsa som Hansen framför i programmet. Jag vill dock problematisera kring varför den grundläggande motivationen hos individerna till att förändra sina levnadsmönster i riktning mot dessa mål inte finns från första början hos individen.

.

En sak som inte diskuteras i programmet är västerlandets intresse och hypnotiska fokus på materiell konsumtion och välstånd. Idag skapas press på många unga att göra en framgångsrik karriär, konsumera varor och nya kläder och samtidigt göra bostadskarriär och hitta den perfekta partnern för att nämna några. Dessa värden finns inbyggda i vårt system och dessa yttre materiella fenomen får en överdriven betydelse då individen betraktar sig själv utifrån. I Väst är det en dygd att konsumera och leva ett rikt och spännande liv. Att sträva mot nya mål är viktigt men om livsstilen hindrar oss från att må bra, fatta kloka beslut, och tänka med ett öppet sinne finns någonting problematiskt med vårt beteende. Vi har kommit till en punkt då det grundläggande synsättet i vårt sätt att leva behöver problematiseras och funderas över. Vår frihet har avskurits och det är vad jag hävdar grundproblemet om man letar efter orsakerna till lättare psykisk ohälsa.

.

Jag har under mitt liv haft anledningar att fundera över hur vårt psyke fungerar. Under årens lopp har jag följt statistik kring psykisk ohälsa som många gånger gjort mig oroad och bekymrad. På en djupare nivå finns vad jag påstår tydliga förträngningsmekanismer bakom många individers snäva fixering på yttervärlden idag. Vi saknar generellt något redskap som stärker upp vår inre jagkänsla och fyller sinnet med självkänsla och inre ro. Konkreta verktyg i vår vardag bör lyftas upp för att hjälpa oss förstå vår inre värld. Vad kallar man detta då? Flera kallar det meditation, andra mental stillhet eller kontemplation. Anledningen till att området förbises är ofta att företeelsen blir sammankopplad med religioner och traditioner eller omges av ett system med andliga inslag där dess konkreta funktion inte tydligt kommer fram. Stress och utmattning är tecken på att omsorg behövs läggas på något i livet som är försummat. Symptomen som kommer fram blir många gånger en förutsättning för att individen ska tänka på ett nytt sätt kring vad som ger mening.

.

Alla upplever vi stress, sorg, misslyckanden men också glädje, gemenskap och lugn. Vad regelbunden meditation gör för den som är uthållig är att den skapar en mental styrka som gör att du slipper kastas mellan olika känslolägen beroende på vad som händer i din yttre värld. Självkänslan som byggs upp med regelbunden meditation är inte kopplad till vad du presterar utan kring att du kommer i kontakt med dig själv. Stegvis kommer du fatta bättre beslut kring dig själv som också påverkar andra. Efterhand kommer du märka en rad andra effekter med daglig meditation. Det är inte svårare än så och behöver inte sättas samman med någon tradition. Meditation borde precis som fysisk träning ingå som redskap för att förbättra vår psykiska hälsa och borde jämställas med sådan.

.

För att lyckas i daglig regelbunden meditation krävs beslutsamhet. Metoden är enkel, sitt ner i en bekväm ställning i en tyst miljö och stilla dina tankar. Håll rak rygg och hitta en position för händerna. Andas lugnt och stilla. Kontinuiteten är viktig för effekten, därför bör du meditera dagligen i ca två veckor för att kunna se de första resultaten. Börja med tio minuter och sedan kan du förlänga tiden efterhand du blir säkrare. Lycka till! Jag önskar alla en fin och skön sommar.

David Lindh

föreläsare, tankegods

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!