Ingen balett – men gärna naturvetenskap

Piteå bör inte ge upp försöken med särskilda utbildningar, skriver Lage Hortlund (SD) som tycker det är bättre att satsa på kemi och matematik – "betydligt billigare".

23 januari 2018 13:48

Staten betalar långtifrån vad balettskolan kostar. Varje år går den med många miljoner i underskott och redan i gymnasiet förväntas eleverna flytta till Stockholm för att fortsätta utbildningen, vilket medför att människor flyttar härifrån, tvärtemot vad Skol- och landsbygdspartiet påstår.

Piteborna betalar en dyr och exklusiv utbildning för ett fåtal till nytta för andra. En väldigt fin kultur men också kostsam, avsedd för metropoler.

Med anledning av: Debattrepliken ”Vi har aldrig godkänt deras fantasibudget”.

Piteå bör dock inte ge upp försöken med särskilda utbildningar men söka sig till andra specialutbildningar som i kemi och matematik som är betydligt billigare och skulle stötta vårt universitet i Luleå och den arbetsmarknad vi har i Piteå, vilka behöver all den forskning och utveckling som de kan få för att överleva och blomstra.

Att ta det vi har för givet är inte tillräckligt, så konkurrensutsatta som verksamheterna är. De behöver ordentlig uppbackning från unga utbildade som lärt sig trivas här och gärna stannar i Norrbotten och säkrar jobben i framtiden. Detta bör också utredas utöver den dansutbildning på en annan kostnadsnivå som redan undersöks.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

Lage Hortlund (SD)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lage Hortlund (SD)