HBTQ-säkra allt europeiskt bistånd

24 maj 2019 16:33

EU är i princip världens största biståndsgivare och många av EU:s medlemsländer är också enskilt stora biståndsgivare.

Det här är viktigt och kan använt på rätt sätt leda till en säkrare, rikare och fredligare värld. Det är därför viktigt att biståndspolitiken tar sin utgångspunkt i de kärnvärden som bygger vårt gemensamma Europa.

Ett effektivt och välfungerande bistånd måste vila stabilt på respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi har ett ansvar att flytta fram positionerna för mänskliga rättigheter var helst vi kan. Där är det viktigt att inkludera HBTQ-personers rättigheter.

HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Det får det aldrig råda något tvivel om från EU:s sida. Det är därför rätt att ställa krav och vara tydliga.

Bistånd utan krav är kontraproduktivt och ett oansvarigt svek mot oss som skattebetalare.

Trots det ges fortfarande bistånd till regeringar i länder som förföljer, torterar och mördar människor baserat på deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är oacceptabelt. Det är inte så vi bygger en tryggare och friare värld med mindre flyktingströmmar och bättre livsvillkor för alla.

Det rimliga är att helt undvika direkt bistånd till sådana regeringar. Fokus ska istället läggas på att stödja det civila samhället och det lokala samhället inom allt från hälsa till utbildning, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Det är viktigt att inkludera sexuell- och reproduktiv hälsa och att motverka och bryta diskrimineringen mot till exempel HBTQ-personer.

Vi har tillsammans i Europa, i EU, stora möjligheter att göra skillnad. Både för de många och för de få. Ett hbtq-perspektiv borde finnas tydligt med i den europeiska biståndspolitiken från högsta nivå det är ett sätt att skapa en bättre värld för en utsatt minoritetsgrupp.

Det är något vi står upp för och jobbar för tillsammans som moderater och med våra systerorganisationer över hela Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Saweståhl (M) kandidat till Europaparlamentet, ordförande European Centre Right LGBT+ Alliance Kim Nilsson (M) Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderatetrnas hbtq-förbund