Insändare Kriget om flickors och kvinnors kroppar fortsätter. I USA beslutar delstat efter delstat om abortförbud där flickor och kvinnor inte under nästan några omständigheter alls får göra abort. Oavsett om hon blivit utsatt för incest och våldtäkt.

För de män som beslutar om detta är en samling celler av större vikt än en flicka eller kvinna som redan lever, som med bultande hjärta drömmer om studier, arbete och att leva sitt liv på sina egna villkor.

Flickor och kvinnor utsätts också för sexuella trakasserier och olika sorters våld i form av till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, våldtäkter och misshandel i hemmet. Detta har inte minst lyfts fram i samband med #metoo-rörelsen men vi vet sedan tidigare att var tredje kvinna fått genomlida våld i någon form.

Flickor och kvinnor världen över får även lära sig skämmas över sina underliv. I många länder sker könsstympning på flickor för att de inte ska växa upp och bli kvinnor som känner sexuell lust och för att det finns en syn på våra kroppar som “syndiga” och “smutsiga.”

Detta skadar kvinnors möjligheter till fullvärdiga och lyckliga liv.

När vi får vår mens slutar väldigt många flickor världen över att gå till skolan för att det inte finns tillgång till mensskydd, vatten och toaletter och för att tabun styr över samhällets attityder kring mens.

Även i Sverige lever vi med skam över vår naturliga cykel.

Vi smyger med våra mensskydd till toaletten och mensprodukter marknadsförs på ett sätt som ska få oss att tro att vi är “ofräscha” vid mens.

Den 28 maj var det internationella mensdagen och jag har noterat att väldigt många missar hur direkt avgörande det är för flickors och kvinnors rättigheter att vi diskuterar mensfrågor.

Flickors och kvinnors kroppar blir utsatta för ett sorts krig på flera fronter rörande mens, sexualitet och abort. Våra underliv blir ett blodigt slagfält för både människors åsikter, normer och hårda lagar som styr vår rätt till fullvärdiga liv.

Därför är feminismen en kamp för aborträtt, sexualitet och även för mensfrågor, för att vi vill återta rätten till och känna stoltheten över våra kroppar. Mensblodet blir en symbol för flickors och kvinnors rätt till våra kroppar men även vår rätt till självständiga och fria liv.

Jag föreslår därför att vi:

* Sprider kunskap om mens både nationellt och internationellt.

* Erbjuder kostnadsfria mensskydd.

* Ser till att fler vill bli mensaktivister och kämpa för flickors och kvinnors rätt till sina kroppar.