WTO varnar för djup recession

8 april 2020 16:09

Världshandelsorganisationen WTO varnar för att världshandeln kan minska med en tredjedel på grund av coronapandemin. I en prognos gör WTO bedömningen att minskningen för 2020 kommer landa mellan 13 och 32 procent. Att spannet i prognosen är så brett förklaras av att det fortfarande är osäkert vilken inverkan krisen får på ekonomin.

WTO:s generaldirektör Roberto Azevedo varnar för att vi kan stå inför "den djupaste ekonomiska recessionen under vår livstid". Värst kommer sektorer med komplexa försörjningskedjor, som elektronik och bilar, att drabbas hårdast.

Men handelsorganisationen tror ändå att en snabb återhämtning är möjlig.

Pandemin skar av bränsleslangen till motorn. Om slangen kopplas in igen är en snabb återhämtning möjlig, säger Azevedo.

Prognosen för 2021 är att den globala handeln kommer att öka med mellan 21 och 24 procent, förutsatt att världens länder arbetar tillsammans.

En vändning mot protektionism skulle skapa nya chocker för ekonomin, säger Azevedo.

2019 minskade den globala handeln med 0,1 procent. Den största faktorn bakom det var handelskriget mellan USA och Kina.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters