Kvinnan tog hjälp av en jurist vid hennes fackförbund för att få igenom sin ansökan om sjukpenning till Försäkringskassan. Efter fyra avslag hos Försäkringskassan överklagades ärendet hos förvaltningsrätten – där kvinnan vann. Anledningen var att Försäkringskassan vid den tidpunkten ändrat sitt beslut.