Älgarna i Norrbotten hittades redan i våras, rapporterar Ekot. Det mesta tyder på att de drabbats av en åldersrelaterad variant av sjukdomen, men för att utesluta att en smittsam variant finns i Sverige har nu massprovtagningar av både älg och ren inletts i Norrbotten.

Syftet är att vi ska lära oss mer om sjukdomen eftersom vi vet för lite om hur den yttrar sig, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket, till radion.

Oavsett hur spridd sjukdomen är oroar upptäckten företagare som säljer viltprodukter.

Det som det blivit stopp på, det är det här med hornhandeln. I dagsläget kan vi inte exportera till Kina, säger Andreas Renberg, vd för ett slakteri i Harads, till Ekot.

Den smittsamma varianten upptäcktes i Norge 2016, vilket ledde till att tusentals renar fick avlivas. I Sverige är de två norrbottniska älgarna de första fallen av sjukdomen, som främst finns i Nordamerika.

Slakteriföretagaren Andreas Edberg fruktar för konsekvenserna om sjukdomen upptäcks hos fler djur.

Det kommer att slå hårt mot branschen, säger han till Ekot.