Vanliga mediciner hjälp vid psykisk sjukdom

Vanligt förekommande läkemedel, som statiner mot höga kolesterolhalter, tycks även ha effekt vid allvarlig psykisk sjukdom. Antalet sjukhusvistelser och självförvållade skador blir färre, visar forskning.

11 januari 2019 10:22

Färre sjukhusvistelser och färre självförvållade skador. Det blir resultatet när personer med allvarlig psykisk sjukdom, som schizofreni och bipolär sjukdom, äter läkemedel mot exempelvis högt blodtryck eller diabetes, skriver Läkemedelsvärlden.

Vi vet sedan tidigare forskning att det finns inflammatoriska förändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom. Hypotesen var därför att antiinflammatoriska läkemedel skulle kunna ha effekt även på den psykiska sjukdomen, säger Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, vid Karolinska institutet, till tidningen.

I den aktuella studien, som nyligen publicerades i Jama Psychiatry, analyserades hälsodata från svenska patienter med schizofreni, bipolär sjukdom eller icke-affektiv psykos.

Christina Dalman och hennes kollegor samt forskare från University College London jämförde perioder då patienten hämtat ut läkemedel mot högt kolesterol (statiner), högt blodtryck (kalciumflödeshämmare) och/eller diabetes (metformin).

Det visade sig att under perioder när patienterna åt något av läkemedlen, så minskade antalet sjukhusvistelser och självförvållade skador.

Enligt Christina Dalman är detta första gången som detta samband ses och resultaten var tydligare än väntat.

Jag blev så förvånad över att alla grupperna föll ut så tydligt att jag lät en annan statistiker göra om analysen, men resultaten blev desamma, säger hon.

Än är det dock för tidigt att rekommendera att den nuvarande psykiatriska behandlingen ska kompletteras med de undersökta läkemedlen, enligt forskarna. Kunskapen om mekanismerna bakom läkemedlens möjliga effekt måste först bli bättre.

Fakta: Psykisk sjukdom

Schizofreni är en psykisk störning som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning. Typiska symtomen är hallucinationer, vanföreställningar samt jagstörning, som innebär att den schizofrene upplever sina tankar samtidigt tänkta av andra människor.

Bipolär sjukdom karakteriseras av växling mellan maniska och depressiva episoder, som kommer allt oftare med åren. Obehandlad varar varje episod i genomsnitt ett halvt år och följs av ett symtomfritt intervall under några månader till flera år.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!