Vägrar abort - stämmer landstinget

En barnmorska som inte vill genomföra aborter har stämt landstinget i Sörmland sedan hon nekats jobb på en förlossningsavdelning. Det är andra gången som ett landsting stäms för att ha nekat en abortvägrare arbete.

9 september 2015 08:07

Barnmorskan är kristen med en övertygelse om att människor blir till i befruktningsögonblicket och vill därför inte utföra aborter. Enligt stämningen ska kvinnan ha fått en så kallad kontraktsanställning vid en förlossningsavdelning. Men efter att hon i ett mejl berättat för chefen att hon inte kunde utföra aborter på grund av sin tro fick hon inte börja jobba på kliniken.

Enligt hennes försvarare har kvinnan, som yrkar på att landstinget i Sörmland ska betala henne 80 000 kronor, blivit behandlad på ett sätt som kränker hennes religions- och samvetsfrihet. Kvinnan ska också ha nekats en arbetsintervju vid ett annat sjukhus.

Fallet drivs med stöd av juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.

"Vårdpersonal ska inte behöva välja mellan sitt samvete och sitt jobb eller behöva förlora jobb bara för att de vill skydda mänskligt liv", säger SHRL:s ordförande Ruth Nordström i ett pressmeddelande.

Tidigare har en barnmorska i Jönköpings län, som av religiösa skäl inte vill utföra aborter, stämt landstinget efter att ha nekats anställning. Fallet är ännu inte avgjort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!