Uran i Pleutajokk åter aktuellt

1980, för 35 år sedan, gjorde gruvföretaget LKAB en provbrytning av uran i Pleutajokk, norr om Arjeplog. Spåren och såren finns kvar och området har placerats i högsta riskklass. Nu är uranförekomsten i Pleutajokk åter aktuell, men mer som en skrivbordsprodukt.

16 april 2015 09:53

Såren i samhället efter Pleutajokkdebatten, där alla tyckte något, har läkts. Däremot är såren i naturen öppna, trots att provbrytningsorten är stängd och täckt med morän.

Fortfarande är gammastrålningen från block som lämnats i dagen stor och vattnet som rinner från den lilla gruvsjön innehåller både bly och uran.

Fram till 1993 togs regelbundna prover I Pleutajokk. Prover som tagits de senaste åren visar på ungefär samma resultat som man fick 1993.

Företaget Mawson AB beviljades undersökningstillstånd för uran i Pleutajokk i januari i år. Tillståndet ger företaget rätt att undersöka, exempelvis med mätningar med instrument, och det innebär också att företaget har företräde för en ansökan om bearbetningskoncession.

Tillstånd

För att göra undersökningar som innebär att mark påverkas behövs godkända arbetsplaner och tillstånd från markägare.

– Undersökningstillståndet innebär inget undantag från miljöbalken, påpekar Bergsstatens jurist Johan Morin.

Han säger att den som får undersökningstillstånd ofta börjar med att utvärdera det som finns dokumenterat.

Och det är just vad Mawson AB tänker.

– Vi ser på historiska resultat och värdesätter dem, vi har inga planer på att göra fältarbeten, säger Tapani Hyysalo på Mawson.

För sex år sedan hade kanadensiska företaget Continental Precious samma tillstånd som det nu Mawson AB erhållit. Då sade företagets representant, geologen Gustav Åkerblom i en intervju att det skulle bli blir aktuellt med gruvdrift skulle det ta sex till tio år att skaffa tillstånd och bygga upp ett anrikningsverk.

Uranbrytning

Inför valet 2010 gav partierna i Arjeplog sin syn på uranbrytning. Vänstern sa definitivt nej, centern sa nej, socialdemokraterna sa att frågan var tudelad (fast senare har socialdemokraterna i Sverige sagt att det inte ska bedrivas uranbrytning i landet) och folkpartiet sa att man mycket väl kunde tänka sig en folkomröstning.

Folkpartiets företrädare Alf Sundström konstaterade att en brytning av uran skulle ge hundratals arbetstillfällen, arbetsmarknaden skulle breddas, skatteintäkterna öka och den kommunala servicen skulle förbättras.

”Skolan, barnomsorgen, fritidsutbudet, byggsektorn, inflyttningen av människor, turismen, jag hela infrastrukturen och näringslivet skulle börja blomstra igen.”

Alf Sundström sa då att han ville luta sig mot faktaunderlag inför ett beslut, i annat fall skulle en politisk prövning ske endast på känslomässiga grunder.

Riskobjekt

Inom ramen för det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har länsstyrelserna i Sverige genomfört en rikstäckande inventering av nedlagda verksamheter.

I Arjeplog hittade man 14 objekt varav tre bedömdes plats i högsta riskklass, det var Slagnäs bangård, Nasa Silvergruva och provbrytningsområdet i Pleutajokk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bertil Sundkvist