Genom förbundet, med namnet Samordningsförbundet Södra Norrbotten, samverkar kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Region Norrbotten i syfte att göra mer för individer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från flera parter samtidigt.