Svårt att se slutet på brexitprocessen

Brexitprocessen präglas sedan i höstas av tvära kast. Vad det kommer att sluta med är svårt att avgöra, även för experterna.

TT tittar närmare på tre avgörande frågor den närmaste tiden.

14 mars 2019 17:54

Kommer Storbritannien att lämna EU?

Det är högst troligt att det blir så. Frågan är bara när och hur, enligt experterna.

Läget är mer osäkert än någonsin, säger advokat Mattias Hedwall, handelsrättslig expert på advokatbyrån Baker McKenzie.

Han utesluter varken en brittisk krasch ut ur EU utan avtal eller att det slutar med det rakt motsatta, att britterna avbryter hela brexitprocessen och stannar i EU.

Fast jag har ganska svårt att se att man skulle kunna göra den kovändningen på den brittiska sidan. Det finns fortfarande starka krafter för att lämna EU, i parlamentet och i befolkningen. Och så länge det finns ett folkomröstningsresultat att gå på kommer man att ha svårt att gå emot det, säger Hedwall om det senare alternativet.

Catherine Barnard, professor i EU-rätt vid Cambridge University, räknar samtidigt med att Theresa May får igenom sitt omstridda utträdesavtal till slut – trots att det med stor majoritet ratats av det brittiska underhuset två gånger. Hon ser två omröstningar till i underhuset framför sig och räknar med ett genombrott först i fjärde omröstningen, varpå avtalet kan omvandlas till en brittisk utträdeslag.

Risken för att Storbritannien inte kommer att lämna EU uppstår först om det blir en väldigt lång förlängning av tiden fram till brexit, säger hon.

Göran von Sydow, tillförordnad direktör på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), upplever det som att processen fram till ett avgörande brexitbeslut i Storbritannien är på väg att avslutas och han ser ett EU-utträde som ett huvudscenario.

Om det inte blir genom ett utträdesavtal är det – trots beslutet som det brittiska underhuset fattat om att säga nej till utträde utan avtal – möjligt att britterna kraschar ut ur EU utan avtal, säger han.

Han betonar samtidigt att det är svårt att ge något glasklart svar på frågan:

Vi vet ju inte om det blir en ny folkomöstning eller om det blir nyval. Men det krävs också ganska mycket för att beslutet om brexit ska ändras.

Borde Theresa May avgå?

Det är snart dags för det, enligt experterna. Men inte riktigt ännu.

Det finns många skäl för Theresa May att avgå, men faktum är att det inte finns några uppenbara alternativa ledare, säger Catherine Barnard.

Hon ser det som möjligt att May bakar in ett löfte om att avgå när ett utträdesavtal är på plats någon gång i maj. Detta för att locka fler hårdföra så kallade brexitörer inom det egna partiet att stödja det utträdesavtal hon har förhandlat fram med EU.

Då kommer det bli en hård kamp om vem som blir nästa partiledare över sommaren och så tillsätts en ny partiledare på Tory-kongressen i oktober, säger Barnard.

Göran von Sydow tycker liksom Barnard att May trots alla bakslag sitter ganska säkert just nu, dels då det saknas alternativ men också sedan hon i december klarade en misstroendeomröstning i partiet och därefter också har överlevt en förtroendeomröstning i underhuset.

Sedan är det klart att man kan fundera på varför hon inte självmant avgår, säger han.

Mattias Hedwall bedömer Mays position som ganska hotad, fast inte heller han ser hur det skulle gagna brexitprocessen om hon avgår just nu.

Fast hon avgår nog självmant om ansökan om EU-utträdet återkallas, säger han.

Vad händer nu?

Framtiden är högt oviss och allt kan i princip fortfarande hända. Experterna är långt ifrån eniga om vad som är det troligaste scenariot.

Klart står att debatten i det brittiska underhuset fortsätter. Och troligen blir det ett beslut om att Storbritannien ska lämna in en begäran om att brexitdagen den 29 mars skjuts på framtiden, vilket antas tas upp för beslut på ett EU-toppmöte planerat till nästa vecka.

Experterna räknar med att detta kommer att beviljas, om det bifogas en rimlig motivering.

Catherine Barnard tror Theresa May inför toppmötet kommer försöka öka trycket genom att någon gång nästa vecka låta parlamentet i London säga nej till det befintliga utträdesavtalet en tredje gång.

Veckan därpå, efter att ha fått förläningen beviljad av EU, kommer ännu en omröstning som hon troligen vinner, säger hon.

Hon ser likt de andra experterna i nuläget en bortre deadline för det brittiska EU-utträdet i slutet av juni, då det nya EU-parlamentet tillträder den 2 juli. Skulle utträdet ske senare än så måste britterna hålla val till EU-parlamentet.

Jag tror att vi senast före halvårsskiftet kommer att veta om det blir ett strukturerat utträde ur EU eller om Storbritannien kommer att välja att stanna kvar. Jag tror inte att de kan dra ut på det längre, säger Mattias Hedwall.

Han tillägger att han, trots beslutet i underhuset om motsatsen tidigare i veckan, ser en brittisk krasch ut ur EU utan ett utträdesavtal som ett troligt scenario.

Det är fortfarande i min värld 50 procents chans att det blir en hård brexit, även om underhuset i går röstade för att Storbritannien inte ska lämna utan avtal, säger Hedwall.
Då blir det en hård brexit med någon form av åtagande från EU att inleda förhandlingar om den framtida relationen direkt, tillägger han.

Göran von Sydow kan samtidigt tänka sig att det redan inom kort kan uppstå ett tryck för en betydligt mer utdragen brexitprocess, när Theresa May börjar försöka använda detta scenario för att få med sig mer hårdföra brexitörer i sitt parti på sitt omstridda utträdesavtal.

Han tillägger att läget är svårbedömt, då det av inrikespolitiska skäl inte finns några tecken alls på blocköverskridande samordning i Storbritannien.

Det är den brittiska politiska kulturen som präglar detta. Det ligger i deras valsystem och tvåpartisystem, att det alltid är en hård konflikt mellan regeringen och oppositionen. Dessutom har du nu en svag regering, säger von Sydow.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!