Anledningen var att pojken av misstag kastat en snöboll på mannens dotter. Just den dagen hade mannen följt med sin dotter till skolan som stöd. Efter snöbollsincidenten tog mannen ett hårt grepp om pojkens nacke och "föste" in honom i skolbyggnaden, för att få pojken att be om ursäkt till dottern. Vittnen på platsen har berättat att mannen var alldeles svart i ögonen i samband med händelsen. Mannen själv har i rätten förklarat att han var frustrerad över skolans bristande tillsyn.

Mannen är dömd för våldsbrott sedan tidigare och får därför skyddstillsyn som påföljd. Han ska också genomgå frivårdens behandlingsprogram PULS samt betala 5 500 kronor i skadestånd till pojken. Själv förnekade mannen att det var fråga om misshandel av normalgraden, han medgav emellertid skadeståndsanspråket.