Snåriga finanser i bonusfamiljen

Mina, dina och våra pengar. Det kan vara svårt nog att komma överens om ekonomin i en "vanlig" familj. I bonusfamiljen finns det så mycket mer att ta hänsyn till.

18 augusti 2019 07:18

Var tionde familj i Sverige är en bonusfamilj, eller ombildad familj som det kallas i officiella sammanhang, och där är den ekonomiska uppdelningen inte lika självklar som i en kärnfamilj. Därför kan det vara klokt att man tidigt i relationen sätter sig ner och diskuterar igenom förutsättningar och förväntningar.

Man går inte in i en ny relation i tron att det ska gå åt skogen, men i en bonussituation är det åtminstone en som har erfarenhet av en tidigare separation, så sannolikheten att du är lite mer om dig och kring dig är förhoppningsvis ganska stor. Formalisera och skriv ned allt på papper som du tycker är heligt, säger Claudia Wörmann som är privatekonomen på SBAB.

Ekonomiskt bagage

Grundregeln är att var och en betalar efter sin förmåga och att de biologiska föräldrarna betalar för sina respektive barn, men synen på pengar och materiella ting kan skilja sig högst betänkligt beroende på vilket ekonomiskt bagage man har. Ofta blir det tydligt kring frågor som hur mycket det är rimligt att presenter vid jul och födelsedagar får kosta, storleken på månadspengen och fritidsaktiviteter.

Det blir sällan ekonomiskt rättvist i en bonusfamilj. Det finns ofta en inbyggd ojämlikhet när man börjar om som kan se ut på lite olika sätt. En kanske kommer från en hyresrätt medan en annan har gjort en boendekarriär och nyligen sålt en villa.
Om den utökade familjen måste bo i en större lägenhet på grund av att den ena har fler barn, så kanske det är rimligt att den föräldern också betalar mer i hyra, säger Claudia Wörmann.

Bygga långsiktigt

Det kan kännas både lite petigt och obekvämt att prata pengar och kostnader när förhållandet är nytt, men frågorna dyker upp i alla familjer. Skillnaden är att i en bonusfamilj förenas två familjer som redan har grundat en egen tradition och då kan det vara svårare att kompromissa. Ska man ta kostnaderna här och nu eller tänka i det långa perspektivet?

Jag känner till ett par där hon kom in i relationen med två idrottande tonårskillar medan han hade två yngre flickor. De bestämde att hon skulle betala mer av maten, men någon annan skulle lika gärna ha kunnat tänka att "den här relationen bygger vi på lång sikt tillsammans, mina killar kommer snart att flytta hemifrån och då är det hans tjejer som är tonåringar".

Orättvisor

Ytterligare en dimension som kan komplicera bilden är mor- och farföräldrar som ska implementeras i den nya familjen. Särskilt vid jul och födelsedagar kan känslor såras och ekonomiska orättvisor bli uppenbara.

Det är det nya föräldraparet som behöver förmedla vad som gäller. Är det okej att komma tomhänt till extrabarnen vid födelsedagar eller bara ta med de biologiska barnbarnen på en utlandsresa, säger Claudia Wörmann.

Vem ärver?

Förutom ekonomin är det också viktigt att se över det juridiska i bonusfamiljen. Det ärstor skillnad på att vara sambo eller gift oavsett om man lever i en bonus- eller kärnfamilj. Som gift delar man på värdet av allt, även det man hade innan man gifte sig. Sambor ärver inte varandra, alltså inte före gemensamma barn.

Charlotte André är jurist på Familjens Jurist i Sverige som är ett dotterbolag till Fonus, och hon säger att det finns många anledningar att fundera över vad som händer med tillgångarna om den ene partnern går bort och att skriva ett testamente.

Ta reda på vem som ärver dig om du går bort. I en bonusfamilj är det inte självklart att man har samma syn på vem man vill skydda i händelse av dödsfall. Ibland vill man skydda sin partner om man har levt ihop länge och känner att barnen ändå kommer att klara sig. I andra fall vill man skydda sina egna barn och se till att de får ut sitt arv direkt.

Pengar alltid pengar

Det gäller i synnerhet den gemensamma bostaden. Enligt sambolagen delas värdet av bostaden enbart om den köpts för att användas gemensamt, vilket i praktiken kan innebära att om du träffar en ny partner, flyttar in i vederbörandes lägenhet med dina barn och ni tillsammans får två barn och du bor där i 30 år, så har du ändå varken rätt till arv eller lägenhet den dag partnern går bort även om du bidragit till hyran genom alla år.

Den erfarenheten jag har är att relationerna kan vara hur bra som helst, alla älskar alla, men den dag någon avlider så är pengar alltid pengar och det är det man måste ha med sig när man går in i ett nytt förhållande, säger Charlotte André.
Så många bor i bonusfamilj

64 000 barn var med om en separation 2018. Det motsvarar 3,7 procent av de barn under 18 år som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar.

Av barn i åldern 0 till 21 år bor 178 792 i nya familjekonstellationer. 136 734 med mamma och styvförälder och 42 058 med pappa och styvförälder.

Källa: SCB


Budgetkompass för bonusfamiljen

I ett äktenskap ska var och en enligt lagen bidra till de gemensamma kostnaderna efter förmåga. Samma regel finns inte för sambor, men nedanstående räkneexempel kan ge en fingervisning om hur mycket mer den som har högre inkomst bör betala. Beräkningsmodellen används också för att räkna ut underhållet för ett barn.

Genom att dividera nettoinkomsten (inkomst efter skatt) med bådas sammanlagda inkomst får man fram en procentsats som visar hur mycket mer den som har högre inkomst förslagsvis ska betala av de gemensamma kostnaderna.

Make 1: Nettolön per månad= procentsats

Make 1+2: Summan av bådas nettolön

Källa: "Fältguide för bonusfamiljen", Moa Herngren (Bonnier Fakta)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!