Skatteverket motiverar sitt beslut med att namnet Lucifer är olämpligt som förnamn och kan väcka anstöt ur allmänhetens synvinkel då det är starkt förknippat med djävulen och satan.

Vidare skriver myndigheten att endast förnamn som inte kan väcka anstöt eller antas leda till obehag för den som bär namnet får förvärvas.