Skärpta regler för migrantfamiljer i USA

21 augusti 2019 16:14

President Donald Trumps regering inför nya regler som slopar taket för hur länge migrantfamiljer med barn kan hållas i förvar medan rättsväsendet tar ställning till deras asylansökan.

Tidigare regelverk, som gällt sedan 1997, har tolkats så att familjer med barn måste släppas inom 20 dagar – vilket har kritiserats av de som vill minska invandringen till USA.

De nya reglerna väntas bli utmanade i domstol. Barnläkarorganisationen American Academy of Pediatrics har sagt att förvarstagning kan vara skadlig för barn.

Det tar oftast flera månader innan asylansökningar från familjer med barn har gått hela vägen genom rättskedjan.

En talesperson för departementet för inrikes säkerhet säger att de nya reglerna kan ha en avskräckande effekt på migranter som tar med sig barn eftersom de hittills vetat om att de kommer släppas fria i USA under tiden för prövningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!