Självtester för covid-19 förbjuds

25 mars 2020 06:52

Läkemedelsverket gick nyligen ut och varnade för att självtester för covid-19 är betydligt mindre tillförlitliga än de som vården gör. Tester som görs hemma är mindre exakta och känsligheten är lägre, vilket gör att sannolikheten att en virusinfektion inte upptäcks är större.

Myndigheten förbjuder nu två självtester. Testerna, som marknadsförts av företagen ZandCell AB och Dental Clinic Sweden, har belagts med marknadsförbud då de inte uppfyller kraven. Tillverkare och försäljare har inte kunnat uppvisa tillräcklig dokumentation vad gäller dess säkerhet.

Testerna måste bland annat vara CE-märkta, vilket innebär att produkten har genomgått de tester som krävs och uppfyller de krav som regelverket ställer.

Företagen riskerar vite om 10 000 kronor om marknadsföringen inte upphör snarast.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!