Samma jobb men olika lön

I Norrbottens län var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 947 kronor i månaden. Det är 7 041 kronor mindre än vad män i arbetaryrken tjänade.

5 mars 2015 09:26

Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer, som LO presenterar i dag. Kvinnorna tjänade 16 706 kronor mindre än de manliga tjänstemännens genomsnittliga månadslön i länet.

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen.

– De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, säger Krister Johansson vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Genomsnittlig faktisk månadslön för hela landet är: Arbetarkvinnor 17 538 kronor i månaden, män i arbetaryrken 23 436 kronor, tjänstemannakvinnor 28 612 kronor och tjänstemän 37 539 kronor. Skillnaden mellan arbetarkvinnornas faktiska lön och de manliga tjänstemännens är därmed genomsnitt 20 001 kronor i månaden.

– Det är dags att avslöja myterna om kvinnors arbetsliv. Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning. Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Krister Johansson.

Genomsnittlig månadslön

Arbetarkvinnor 17 947 kronor per månad

Män i arbetaryrken 24 988 kronor

Tjänstemannakvinnor 27 640 kronor

Tjänstemän 34 653 kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!