Så högt rankas Piteås stadskärna

Piteå hamnar på plats 39 av 67 när konsultbolaget WSP har undersökt utsikterna för svenska stadskärnor. Det är första gången som studien genomförs.

10 oktober 2019 09:49

För att förstå vad framgångsrika stadskärnor innehåller, vilka värden som finns där och hur de utvecklas har konsultbolaget WSP analyserat 67 stadskärnor utifrån bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Det är första gången en studie av det här slaget görs i Sverige.

Positiv befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende i staden är områden som rankas högt i undersökningen.

Högst upp på listan hamnar Jönköpings stadskärna, sedan följer Karlstad och Lund. Luleå hamnar på plats tio, Umeå på plats 19 och Skellefteå på plats 32. På plats 39 återfinns Piteå.

– Det har historiskt varit stort fokus på att enbart stärka handeln i stadskärnorna. Vi menar att det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin helhet och även stärka den omkringliggande regionen. Går det bra för staden går det bra för regionen och vise versa. Genom att kika på hur många som bor, arbetar och verkar i stadskärnan har vi därför nu kunnat skapa en bättre bild av vad som skapar en attraktiv stad, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP.

Studien visar att Norrköpings stadskärna har den yngsta befolkningen, medan Piteå är den stad med äldst befolkning.

För att avgränsa respektive stadskärna har WSP utgått från en central punkt i staden och inom en radie av 750 meter studerat de olika parametrarna. Stockholm, Göteborg och Malmö har särskilda förutsättningar och har därför exkluderats i rankingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Laila Bäckström