Transportutmaningen har dragits igång av  Fossilfritt Sverige, och syftet är minska utsläppen av växthusgaser. Bland övriga 21 företag i Dagligvaruleverantörernas Förbund, DLF, som antagit utmaningen finns bland andra jättar som brödkonkurrenten Pågen, Orkla Foods och Spendrups Bryggeri. 

Utmaningen gäller både de transporter som organisationen utför själv och de transporter man köper upp. Det är framför allt genom att ställa krav på de transporter förtagen köper in som de har möjlighet att påverka hela transportbranschen, konstaterar Fossilfritt Sverige. 

Polarbröd har dessutom vässat sitt mål ytterligare och räknar med att ha fossilfria transporter redan år 2022.