Vindkraftsbuller plågar byborna

I drygt sex år har vindkraftverken snurrat på Dragaliden och lika länge har byborna i Strömnäs störts av buller. "Jag hör vindbruset trots att jag har hörselskydd när jag är ute", säger Lage Öhman.

5 januari 2017 17:19

Lage Öhman,70,är född och uppvuxen på hemmagården i Strömnäs. Gården byggdes av hans farfar där han och Lage Öhmans föräldrar drev småbruk. Ett tag bodde han på annan ort, men 1986 kom han tillbaka och sedan dess har han bott i Strömnäs.

I köket berättar han att när vindkraften kom på tal under senare delen av 2000-talet, erbjöds byborna att åka till Kristineberg i Västerbotten för att titta på turbiner som var igång.

– Men de gick inte för fullt, säger Öhman.

Han förklarar att byborna inte var för de 12 verken på Dragaliden.

– Och vi visste inte förstås hur bullrigt det skulle bli, säger Öhman, som bor 1200 meter från närmaste verk.

Grannarna Torkel Fahlgren och Elna Lundkvist har enbart 800 meter.

Lage Öhman är inbiten älgjägare.

– När jag sitter på passen hör jag vindbruset. 1000 hektar jaktmark är förstörd. Verken tar mycket plats.

Han säger att när han är ute på gården hör han vindbruset trots att han har hörselskydd.

– Och vi ligger i vindriktningen från verken. När det blåser sydvästligt blir bullret ännu högre, säger han.

Under 2014 tröttnade byborna på bullret. Elna Lundkvist, Torkel Fahlgren, Lage Öhman, Karin Antonsson och Jan Öhman, anmälde det de betraktade som en störning till miljö- och byggnämnden i Piteå kommun som beslöt att inte gå byborna till mötes.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen i Norrbotten som meddelade det utslag som kom till Piteås samhällsbyggnadsnämnd strax före jul. Beskedet var att enbart Öhmans och Karin Antonsson var berörda av bullret,och därmed behöriga att överklaga. Länsstyrelsen avslog också bybornas överklagan med motivet att i och för sig har bullret tidvis legat högre än gränsvärdet på 40 decibel. Problemen har dock inte dykt upp så ofta att det strider mot varken miljöbalken eller bolagets tillstånd.

Lage Öhman är inte oväntat besviken över utslaget.

– Men vad ska man göra. Vi får leva med detta. Vi har pratat med Svevind om att de borde vidta bullerskyddande åtgärder som att sätta in treglasfönster. Svevind har svarat att de inte tar sådana kostnader. Men man tycker att ett så stort bolag borde ha råd att ersätta byborna, säger Lage Öhman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!