Vindkraft ger fler jobb

Shorelink som sköter verksamheten i Piteå hamn nyanställer 50 personer som en direkt följd av utbyggnaden av vindkraften i Markbygden.

18 mars 2018 07:00

PT har nyligen skrivit om den fortsatta utbyggnaden av parken i Markbygen. Satsningen har givit en direkt återverkan på verksamheten i Piteå hamn där Shorelink sköter lossning och lastning av gods.

Under flera år har det legat torndelar i hamnområdet och förra året slog hamnen också sönder ett stort antal vindkraftsfundament som passerat bäst före datum. Nu är det andra tider.

Utbyggnaden i Markbygden gör att 85 vindkraftsverk kommer att levereras till Piteå hamn med start efter påsk. Det gör att Shorelink med Susanne Jangdal som vd, beslutat att nyanställa 50 personer.

Hon uppger att anställningarna görs för att klara vindkraftsleveranserna men också för att klara semesterperioden. Hälften av de 50 kommer att direkt syssla med vindkraftstransporterna.

Shorelink söker hamnarbetare i alla kategorer, som maskinförare och kranförare.

– Vi har redan en grupp inne som vi i utbildar och introducerar i arbetet. Vi är nöjda med att vi fått så många ansökningar av kompetenta medarbetare där en stor del av ansökningarna är från kvinnor, säger Shorelinks vd.

Hon pekar på att anlöpningarna av vindkraft till hamnen är bara en försmak av det som kommer. Nästa år beräknas leveranserna av vindkraft att fördubblas.

– Det blir ytterligare en utmaning som vi tar oss an med god erfarenhet från i år, säger Susanne Jangdal.

Shorelink med verksamhet i Piteå, Luleå, Kalix och Skellefteå med huvudkontor i Piteå omsätter cirka 250 miljoner kronor med 240 anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Norin 0911-645 00

Ämnen du kan följa