– Jag hoppas att framförallt fler företag ska upptäcka fördelarna och möjligheterna med Veteranpoolens flexibla bemanningsmodell, säger kontorschefen Stefan Johansson i Skellefteå.

Redan under våren börjar rekryteringen av kompetenta människor som gått i pension, men som ändå vill ha kvar en fot på arbetsmarknaden. I Skellefteå tar Veteranpoolen över den befintliga verksamheten Hyr en pensionär som har drivits av Carina Karlsson sedan 2009.

I Piteå finns redan liknande företag, men Veteranpoolen är med 42 kontor och cirka 8 000 aktiva pensionärer Sveriges största tjänsteföretag med pensionärer som utförare.

Det är vanligt att pensionärer fortsätter jobba, om än inte alltid på heltid. Idag beräknas cirka 500 000 svenskar kombinera jobb och pension. På Veteranpoolen kan man skriva in sig när man är avtals- eller ålderspensionär och själv styra vilken omfattning man önskar jobba. Uppdragen kan vara allt från att bemanna företag till att hjälpa den stressade barnfamiljen att få ihop vardagspusslet till att hjälpa äldre som inte längre orkar sköta trädgården på egen hand.