Verkstadsföretag nekades stöd

Piteå kommuns näringslivsenhet uppmanade verkstadsföretaget Nikab att söka stöd för att investera i en ny verkstad men hos Region Norrbotten blev det kalla handen.

11 juli 2019 20:58

Nikab i Öjebyn är ett snabbväxande bolag som gått från noll anställda för fyra år sedan till i dag 25 anställda. Förra året omsatte bolaget 24 miljoner kronor. I år beräknas omsättningen öka till 35 miljoner kronor och nu planerar ägaren Tim Marklund att nyanställa ytterligare tio personer i samband med att företaget vill bygga ny verkstad och köpa in en ny skärmaskin. Totalt handlar det om en investering på sex miljoner kronor. För det sökte Nikab ett 30-procentigt investeringsstöd hos Region Norrbotten.

– Vi ska bland annat ta fram nya egna produkter och fick hjälp av Ulf Fjällström på Piteå kommuns näringslivskontor att söka investeringsstödet, men Region Norrbotten sade nej. Man funderar vad stödet egentligen ska gå till, säger Tim Marklund.

Den frågan ställer sig också Ann-Sofie Öhman, ekonom vid Nikab.

Hon berättar att verksamheten vid Nikab har växt så snabbt att under 2018 flyttades verksamheten från en mindre lokal till en större vid Hammarvägen i

Öjebyn. Där har Nikab renoverat en del och byggt nytt kontor och faciliteter för de anställda i form av bland annat ett nytt lunchrum.

– Vi träffade folk som undrade, varför söker ni inte investeringsstöd. Så vi sökte bidrag till investeringen, men en dag ringde en person från Region Norrbotten och sade nej med motiveringen att det kunde bli en snedfördelning i konkurrensen med andra verkstadsföretag. Det är klart att det finns konkurrens men den ska ju vi hantera. Jag blev väldigt tveksam till den motiveringen och funderar som Tim, vart går pengarna, till någon obskyr verksamhet någonstans?

Per-Anders Karlsson som arbetar med företagsstöd vid Region Norrbotten bekräftar att Nikab nekats stöd på grund av konkurrensskäl.

– Vi har bedömt att det finns en lokal och regional konkurrens mellan verkstadsföretag i området och det är viktigt att inte störa den. Man får inte växa på någon annans bekostnad.

Men vilka kan då söka företagsstöd? Det finns ju alltid konkurrens?

– Det hela handlar om hur branschen ser ut på en lokal marknad. Vi tittar på produkter, lokala kunder och om företaget exporterar. Det är mycket som vägs in när vi fattar ett beslut, förklarar Karlsson.

Han vidhåller idén att ett investeringsstöd till ett bolag inte som i det här fallet får störa verkstadsgrannen.

Företagsstöd

Varje år får Region Norrbotten pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd som ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt

Stöd till investeringar och företagsutveckling är behovsprövat och varje ansökan prövas individuellt. Stödet kan beviljas med högst 1,8 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!