Pireva går ut med en uppmaning att koka vattnet på vissa adresser i Norrfjärden.

Under gårdagskvällen arbetade Pireva med att spola vattenledningar i Norrfjärden. På Smedgatan uppmanades sedan hushållen på nummer 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 att koka vattnet innan det används till mat och dryck. Detta efter att det vid underhållsarbetet uppstått risk för att förorenat vatten kan ha kommit i kontakt med dricksvattnet.

Pireva meddelar att aktuell vattenledning har spolats ur och skulle fortsätta att spolas ur under gårdagskvällen. För säkerhets skull uppmanar Pireva ändå att koka vattnet till dess att de får resultat från vattenproverna som kommer att tas i dag, torsdag. Svar på dessa beräknas komma under lördagen.