Det visar en ny undersökning som studerar vård på distans sett ur sjuksköterskornas perspektiv. Undersökningen är gjord av specialistsjuksköterskan Ylva Lundholm. Hon har intervjuat legitimerade sjuksköterskor som jobbat minst ett år med vård på distans. De flesta har jobbat länge som sjuksköterskor.

Vård på distans innebär att en sjuksköterska tar emot patienter på en hälsocentral och när det behövs konsulterar en läkare som finns på sjukhuset. Läkaren kan kontaktas över telefon eller videolänk.

Under intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna ser på sitt arbete som självstyrande och ansvarstagande. De är ofta tongivande när det gäller lämplig vårdnivå för en patient och vågar ifrågasätta läkarnas bedömningar när det behövs.

Sjuksköterskan är den som tar emot patienten och gör den första bedömningen. Det beskrivs som både stimulerande och utmanande av sjuksköterskorna.

– Det känns helt enkelt bra att veta att man klarar av mer avancerade uppgifter och när patienternas tillstånd förbättras ger det sjuksköterskan en boost.

Att söka vård på hemorten via vård på distans går ofta snabbare än att åka till sjukhuset. På hemortens hälsocentral är väntetiden ofta kort och i de flesta fallen kan undersökningen börja direkt när patienten kommer till mottagningen.

I Norrbotten finns vård på distans vid hälsocentralerna i Överkalix och Övertorneå. Totalt jobbar 23 sjuksköterskor med vård på distans. Arbetssättet har funnits inom Region Norrbotten i två års tid.