HELGENKÄT PT ställde frågan till fem personer. Här är deras svar.