Folkets hus-föreningen i Piteå har arrangerat dans regelbundet på nuvarande Nolia city konferens sedan lokalerna byggdes för Folkets hus en gång i tiden.

I dagsläget är Piteå den nordligaste dansplatsen i Sverige.

– Det finns ingen som anordnar regelbundna danser norr om Piteå. Vi är den norra vändpunkten för de professionella dansbanden, säger Ola Edeblom, verksamhetschef på Folkets hus-föreningen.

För ett år sedan var styrdanserna hotade. Då var det tal om att flytta biblioteket och bygga om hela Nolia city konferens till skola och Folkets hus kunde andas ut när kommunstyrelsen i april 2018 i stället beslutade att bygga helt nya skollokaler på Christinaskolans område för cirka 130 miljoner kronor.

Men nu har det dyrare scenariot skrotats till förmån för ett helt nytt – att bygga en mindre skola och i stället nyttja verksamhetslokaler i Nolia city konferens när Nolia, Samhällsbyggnad och Föreningsservice flyttar. Totalt frigörs 4774 kvadratmeter med hyresintäkter på fem miljoner kronor. Men biblioteket blir kvar.

I planerna ingår att göra om restaurang 2 kök till skolkök och matsal och en konsekvens av flytten är också att allmändansen i lokalen Hemlunda försvinner.

– Det är väldigt tråkigt. Det innebär att danserna försvinner från Piteå. För vad jag vet finns det ingen annan lokal med ett vettigt golv som kan ta in 500 dansare, säger Ola Edeblom.

Det går inte att dansa i någon sporthall till exempel?

– Nej, du kan inte ha ett golv med fäste. Då måste man lägga dit ett parkettgolv så man har lite glid under skorna.

Att arrangera dansen i någon mindre lokal är inte heller något alternativ.

– Det krävs stora lokaler och stora arrangemang. För att jag ska få det att gå ihop så behövs 300 dansare.

Förutom att danserna försvinner så innebär det ett ekonomiskt avbräck för Folkets hus.

– Det blir även negativt för besöksnäringen. När vi hade juldansen i december sålde vi till exempel 52 boendebiljetter till Piteå stadshotell. Hälften av våra dansare kommer utanför kommunen, säger Ola Edeblom.

Har ni fått någon information av Piteå kommun om planerna?

– Nej, vi har inte fått någon information alls. Det har inte varit någon dialog överhuvudtaget med andrahandsutnyttjare av lokalen, alltså de som hyr av Nolia. Vi har inte blivit tillfrågade om hur vi ser på det.

Om Folkets hus slutar arrangera dansen blir närmaste i Kusmark, Skellefteå och Skelleftehamn i Västerbotten. Än så länge arrangeras också dans sommartid i Käcktjärn utanför Böle.