Stängs ute från politiska möten

Offentliga möten blir stängda för allmänheten och media. När samhällsbyggnadsnämnden skulle besluta om plan- och byggärenden fick PT inte vara med.

22 november 2018 19:12

Tidigare har samhällsbyggnadsnämndens sammanträden varit öppna för både allmänheten och media, men under onsdagens möte fick PT:s reporter plötsligt inte vara med när det skulle fattas beslut kring bland annat ett tillfälligt bygglov för OK:s tankstation och planbesked för 50 kolonilotter på Renön.

– Kommunsekreterarna har stramat upp detta, men det är samtidigt jag som ordförande som bestämmer om jag vill kringgå lagen, säger Brith Fäldt (V), ordförande i nämnden.

Enligt kommunallagen ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar, men nämnden får samtidigt besluta att sammanträden ska vara offentliga, detta om fullmäktige har medgett det.

Det är med hänvisning till kommunallagen och "myndighetsutövning" som PT inte får bevaka ärendena.

Brith Fäldt menar att det bör vara så transparant och öppet som det bara går, men samtidigt har öppenheten ett pris och det handlar också om att visa mer respekt för företag och privatpersoner som kommer med förfrågningar.

Inom kort får flera nämnder i Piteå kommun nya ordföranden:

– Så det här blir egentligen en fråga för den nya ordförandegruppen, de får gå igenom det här, säger Brith Fäldt.

Piteå kommun har en tradition av öppna politiska möten, exempelvis är kommunfullmäktige helt öppet och sänds via närradion. Kommunstyrelsens möten är öppna (utom när ärenden som är förslagsärenden till kommunfullmäktige behandlas).

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna.

Samhällsbyggnadsnämnden har öppna sammanträden, utom då sekretessbelagda ärenden behandlas, så även fastighets- och servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden, utom då ärenden som är sekretessbelagda eller rör myndighetsutövning mot en enskild person behandlas.

De nämnder som är stängda är miljö- och tillsynsnämnden som är en myndighetsnämnd och socialnämnden på grund av sekretessbelagda ärenden.

– Det känns inte bra att det går från att vara öppet till allt mer slutet, säger Marika Risberg (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden som också kritiserat den stängda "ordförandeberedningen" som sätter dagordningen i viktiga samhällsbyggnadsfrågor utan någon insyn alls.

– Det är också bra att media är med och bevakar mötena, då blir det mer objektivt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa