Sensor ska ge färre stopp

Forskare har utvecklat en sensor som beräknas kunna spara miljoner genom minskade driftstopp i pappers- och massafabriker och stålverk.

10 mars 2017 10:53

– I nuläget är det vanligt med vibrationsövervakning inom industrin som talar om när en maskin börjar gå sönder, till exempel på grund av vatten eller andra föroreningar i lagren. Vår sensor varnar redan innan maskinerna skadats och på så vis kan till exempel en pappersfabrik spara flera miljoner på att förhindra driftstopp, säger Pär Marklund, biträdande professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Industrier som pappers- och massafabriker och stålverk är extremt utsatta för fukt. Samtidigt används fett i stor utsträckning som smörjmedel i maskinernas lager vilket gör eventuellt vatten mycket svårt att upptäcka.

– Även om dagens övervakningssystem, som ofta är baserade på vibrationsanalys, är väldigt förfinade och känsliga, kan man trots detta bara få en varning när lagren redan har fått en liten skada. Det vi arbetar med fokuserar på övervakning av själva smörjningen i lagret. Kan man upptäcka till exempel att vatten har kommit in i smörjfettet, har man ofta möjlighet att förbättra smörjningen innan det leder till oåterkalleliga skador i lagren, säger Pär Marklund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund